Privacy verklaring

Bescherming persoonsgegevens
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Kaptein kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kaptein
en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kaptein verstrekt.
Kaptein kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
 
WAAROM Kaptein GEGEVENS NODIG HEEFT
Kaptein verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om
verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch
onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Kaptein uw persoonsgegevens gebruiken in het
kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit
juridische dienstverlening.
HOE LANG Kaptein GEGEVENS BEWAART
Kaptein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 14 maanden bewaard
indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
DELEN MET ANDEREN
Kaptein verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Kaptein worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van
uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden
gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Kaptein gebruikt deze informatie om de
werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden
niet aan derden verstrekt.
 
GOOGLE ANALYTICS
Kaptein maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe
effectief de Adwords-advertenties van Kaptein bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid
van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de
Website aan Kaptein te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van
hun campagnes te kunnen bieden.
 
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kaptein heeft hier geen invloed op.
Kaptein heeft Google geen toestemming gegeven om via Kaptein verkregen Analytics informatie te
gebruiken voor andere Google-diensten.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek
tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kaptein.info. Kaptein zal zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
BEVEILIGEN
Kaptein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De
website van Kaptein maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kaptein verzamelde persoonsgegevens,
neem dan contact met Kaptein op via info@kaptein.info.
www.oldalkmaar.nl is een website van Kaptein. Kaptein is als volgt te bereiken:
 
Kaptein
Het Gemaal 2
1851 LW Heiloo
0251-664800
info@kaptein.info
KvK 34067285